Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2008.

Os parquistas carrilexos súmanse ás novas tecnoloxías

20080601095742-p007genn01-1.jpg

 

A Agrupación de Parquistas de Carril súmase ao mundo das novas tecnoloxías coa posta en funcionamento dun blog ao que poden acceder todos os que o desexen para consultar as novidades do marisqueo carrilexo de pura cepa.

A partir de xa os parquistas de Carril poden complementar o seu traballo na seca coa interrelación directa cos novos medios de comunicación. Dende hai unhas semanas, e co afán de perdurar no tempo, puxeron en marcha un blog para informar aos socios e escoitar ao mesmo tempo as demandas que estes queiran realizar. Cun ordenador persoal e a través dun click na dirección agrupocarril.blogia.com, os parquistas poden sumerxirse nas últimas novidades da agrupación e tamén acceder ás noticias que os distintos medios de comunicación publican sobre eles, que non son poucas.

A interactividade é un dos elementos presentes nesta nova iniciativa da Agrupación liderada por José Luis Villanueva e, porén, os usuarios teñen a posibilidade de comentar cada un dos “post” que aparecen periodicamente nas pantallas daqueles que deciden sumerxirse de cheo nesta iniciativa.

O certo é que, a día de hoxe, son moi poucas as asociacións vencelladas ao mundo do mar que botasen man deste tipo de iniciativas de vangarda, sobre todo se non están vinculadas directamente a unha entidade administrativa superior, como pode ser a páxina do Consello Regulador do Mexillón. A posta en marcha deste portal web por parte dos propietarios dos viveiros carrilexos é unha boa forma de fomentar o coñecemento do propio colectivo non só entre a poboación de Carril, senón tamén máis aló das fronteiras que, probablemente, descoñecerán o funcionamento dos parques de cultivo e as xestións que se realizan dos mesmos.

A páxina ofrece a posibilidade de acceder a un arquivo ordenado de noticias dos dous últimos meses e tamén posúe enlaces directos con páxinas do sector como a Feira Internacional de Acuicultura (ACUI 2008) ou a Consellería de Pesca. Do que non cabe dúbida é que a posta en marcha deste tipo de iniciativas supón un paso adiante cara o futuro.

De momento non se ten coñecemento da posta en marcha de ideas vencelladas directamente coa tecnoloxía web, pero dado os avances que os parquistas están realizando non se descarta que dentro duns meses nos sorprendan coa posta en funcionamento de wi-fi, ou incluso wimax, nos propios parques. Un bo modo de conciliar o traballo co ocio. Ao tempo.

Fuente: Diario de Arousa

01/06/2008 09:58 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

La huelga del transporte provoca un desplome generalizado del precio de los moluscos bivalvos

20080612114515-21.jpg

La huelga del sector del transporte está repercutiendo negativamente en el precio de los bivalvos de la Ría ya que el temor a que piquetes intercepten el envío del marisco al mercado madrileño retrae a los compradores.

La almeja fina ha pasado de contar con un precio de entre 60 ó 70 euros el kilo a 35-40 en estos días, mientras que el berberecho ha pasado de 6-7 euros a 1,80 ó 2 euros esta semana debido a los efectos de la huelga del transporte que provoca que los compradores habituales de estos moluscos con destino, sobre todo, al mercado madrileño no demanden este producto por la imposibilidad de hacerlo llegar hasta la capital de España.

Medidas > Ante esta situación, las mariscadoras de Vilaxoán han decidido no ofrecer sus productos y dedicar estos días a tareas de limpieza y preparación de los bancos bajo su control y explotación directa. Así, ayer las tareas de extracción de algas y “esterco de mar” se prolongaron hasta altas horas del día aprovechando el buen tiempo y la luz solar. La proliferación de algas dificulta el desarrollo de las especies que tradicionalmente explotan las mariscadoras de Vilaxoán.

Por otra parte, esperan que la decisión de las cofradías gallegas de abandonar el amarre y la vuelta paulatina a la normalidad en las lonjas arousanas, hasta ahora paralizadas por la falta de productos que poder vender, repercutan en la recuperación de los precios hasta niveles habituales del verano.

Fuente: Diario de Arousa

12/06/2008 11:45 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Villanueva dice que se margina a los parquistas del “consenso de que presume Gallego coa Lei de Pesca”

20080616100122-23.jpg

El presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, asegura que la Consellería margina a este importante colectivo de la futura Lei de Pesca. “Carmen Gallego fala e presume de consenso e con nós non falou a día de hoxe ninguén. Presentámoslles enmendas ao proxecto de Lei, tal e como nos pediron, e todavía non tivemos resposta ás nosas demandas. Non nos recibiron si quera para saber o que pensabamos e detrás desta actividade extractiva están máis de 600 familias que teñen casas hipotecadas e enterradas moitas herencias en poñer a andar unha explotación líder en toda España”.

José Luis Villanueva hizo estas manifestaciones después de conocer que sus homólogos de A Coruña había obtenido la callada por respuesta desde la Consellería a sus demandas. “En Carril está o 90% dos parquistas galegos. Falan de consenso co sector e enterámonos de que tampouco falaron cos da Coruña para poñer en marcha esta Lei que nos afecta moi directamente. Está ben que se fale con outros colectivos como os mexilloeiros, pero nós tamén somos unha parte importante neste proceso e podemos aportar moito en base á nosa experiencia. Nas nosas concesións, que non chegan a un millón de metros cadrados de uso, máis de 600 familias levan adiante unha actividade productiva de gran rendabilidade económica e social”, comenta de manera rotunda el presidente de los parquistas.

Fuente: Diario de Arousa

16/06/2008 10:01 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Los parquistas de Carril respaldan la gestión del encargado de la lonja

La Agrupación de Parquistas de Carril que preside José Luis Villanueva manifestó ayer su total apoyo y respaldo al trabajo desarrollado por Vicente García al frente de la lonja de esta localidad vilagarciana después de las acusaciones hechas por un grupo de mariscadoras críticas con el modo de llevar las subastas.

José Luis Villanueva destacó la trayectoria personal y profesional del encargado de lonja de quien dijo que había sido el auténtico promotor y defensor del sector marisquero y del mar en Carril desde hace muchos años. “Cando era patrón maior soubo levar a Cofradía ás cotas máis altas e axudou a profesionalizar un sector que antes estaba moi debilitado. Coas súas actuacións impedía moitas veces que os prezos do marisco caíran en picado e coa súa experiencia foi quen de sacar moitas situacións difíciles adiante. De feito, recibiu a Insignia de Ouro da Festa da Ameixa de Carril por toda unha traxectoria intachable. As persoas que están a critica-lo fanno por intereses persoais e sen base ningunha. O único que queren é facer dano e perxudicar á imaxe do sector.

 

21/06/2008 10:21 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Demandan “unha urxente regulación dos parques para saír desta incertidume”

20080624125617-16.jpg

El presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, manifestó su preocupación por la falta de iniciativa de la Consellería de Pesca por resolver la regulación de las concesiones de Carril pendientes desde hace más de 15 años y que afectan a unas 200 familias.

José Luis Villanueva acusa a la Consellería de Pesca de preocuparse más en resolver los problemas de otros colectivos más beligerantes, “en lugar de entrevistarse con nós que sempre apostamos polo diálogo e o consenso. Estamos esperando que se reúna con nós ou que nos dea a oportunidade de xuntarnos e expoñerlle o noso parecer sobre o anteproxecto da Lei de Pesca que, si non resolve o problema das 200 familias que teñen a súa concesión no limbo da irregularidade administrativa, será inútil”.

Carta de Pesca > En respuesta a las alegaciones enviadas por la Agrupación de Parquistas a la Consellería de Pesca sobre el Anteproyecto de Lei los carrileños recibieron, según Villanueva “unha carta mi ambigua onde non se nós di nada. Fan referencia a que xa teñen outro Anteproxecto distinto ao que nos enviaron a nós, pero o mínimo que debían facer era remitirnos o novo borrador e, sobre todo, convocarnos a unha reunión para debatir connosco aqueles temas que nos afectan directamente. Non se pode extrapolar os acordos dun sector a outro porque, no caso dos parquistas, temos una especificidad tan particular que é imposible”.

Falta de diálogo > Villanueva se mostró “moi sorprendido coa Consellería. Falan de consenso, talante, transparencia e diálogo con tódolos sectores implicados e cos parquistas ninguén se reuniu. Somos un colectivo que dá de comer a 600 familias e ninguén tivo a delicadeza de resposatarnos axeitadamente ás alegacións que presentamos. Falan de incorporar aos sectores á negociación e con nós, que somos o 90% do sector ninguén falou. Hai familias enteiras que viven coa incertidume de que non saben que vai pasar coas súas concesións e nos parques hai moitas hipotecas e herencias enterradas sin unha saída clara”.

Fuente : Diario de Arousa

24/06/2008 12:56 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

DECRETO 114/2007, DE 31 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 425/1993, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REFUNDE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL PERMISO DE EXPLOTACIÓN PARA EJERCER LA ACTIVIDAD PESQUERA Y MARISQUERA

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene atribuidas en exclusiva las competencias relativas a la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, a tenor de lo dispuesto en el artículo 148.1º.11 de la Constitución española y 27.15º del Estatuto de autonomía de Galicia. En desarrollo de estas competencias fue regulada la actividad marisquera y las condiciones y requisitos que deben tener las personas que se dediquen a ella a través de la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de pesca de Galicia, así como en el Decreto 425/1993, de 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera.

En el capítulo III del Decreto 425/1993, de 17 de diciembre, se regula el permiso de explotación para el marisqueo a pie, supeditándose su obtención al cumplimiento de unos determinados requisitos, entre ellos los previstos en los apartados b) y f) del artículo 17, que procede revisar.

El apartado b) impide a los titulares de concesiones o autorizaciones administrativas para explotación de los recursos marinos en las zonas marítimas y marítimo-terrestres obtener un permiso de explotación para el marisqueo a pie. Sucede en la práctica que muchos mariscadores o mariscadoras ostentan esta titularidad debido al carácter ganancial que presentan tales títulos como consecuencia de su régimen económico matrimonial, o debido a que los adquirieron por sucesión hereditaria, titularidad que les impide obtener o renovar, según el caso, su permiso de explotación. Tal obstáculo se suprime con la presente reforma, en el marco en todo caso de los principios de limitación en el número de permisos y de profesionalización del marisqueo a pie establecidos en la Ley de pesca de Galicia.

Por otra parte, se da una nueva redacción al apartado f) del artículo 17 con la finalidad de que se ajuste a los términos utilizados por la Ley general de la Seguridad Social en materia de incapacidad, evitando las dudas interpretativas que venía originando este apartado.

Por lo expuesto, a propuesta de la conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos, consultado el sector afectado, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día treinta y uno de mayo de dos mil siete, DISPONGO:

Artículo único.-Modificación del Decreto 425/1993, de 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera.

El artículo 17 del Decreto 425/1993, de 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y marisquera, queda modificado en los siguientes términos:

Uno.-Se suprime el apartado b) del artículo 17.

Dos.-El apartado f) del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:

“f) No ser perceptor de pensiones de jubilación, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, en favor de familiares o perceptor de la renta de integración social de Galicia”.

Disposiciones finales Primera.-Se faculta a la conselleira competente en materia de pesca para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este decreto.

Segunda.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

26/06/2008 17:41 agrupocarril #. LEGISLACIÓN No hay comentarios. Comentar.